பரபரப்பான நிலையில் வாக்கெண்ணும் பணிகள்

24

தமிழரசு கட்சியின் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான வாக்களிப்போம் முடிவடைந்து மார்க்கெண்ணும் பணிகள் பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

Join Our WhatsApp Group