மாணவர் ஆர்ப்பாட்டம்: ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலையின் முகாமைத்துவ பீடம் பூட்டு

16

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் முகாமைத்துவ பீடம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது.

ஒழுக்காற்றுப் பிரச்சினைகளுக்காக 6 மாணவர்களின் இடைநிறுத்தத்திற்கு எதிராக உபவேந்தர் அலுவலகத்திற்கு அருகில் மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதையடுத்தே குறித்த பல்கலைக்கழகத்தின் முகாமைத்துவ பீடம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது.

Join Our WhatsApp Group