ஜனாதிபதி சற்றுமுன் பாராளுமன்றம் வருகை

15

ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க சற்று முன்னர் பாராளுமன்றத்திற்கு வருகை தந்ததுடன், 2024 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு -செலவுத் திட்டத்தை சற்று நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கவுள்ளார் – PMD

President Ranil Wickremesinghe arrived at the Parliament a short while ago and will present the Budget 2024 shortly – PMD

Join Our WhatsApp Group