2024 வரவு செலவு இறுதிக்கட்ட தயாரிப்பு பணியில் ஜனாதிபதி

11

2024 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்ட அறிக்கை நாளை (13) ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் நிதியமைச்சர் என்ற வகையில் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது.

Join Our WhatsApp Group