இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

52

இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (செம்டெம்பர் 26) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில்  அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை ரூபா 318.7387 ஆகவும் விற்பனை விலை ரூபா 329.8014 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை  குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு,

Join Our WhatsApp Group