நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளுக்கான மாநாட்டில் ஜனாதிபதி

15

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நிலைபெறுதகு அபிவிருத்தி இலக்குகளுக்கான மாநாடு – 2023” இல் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க பங்குபற்றினார்.

ஐ.நா பொதுச் சபையின் அனுசரணையில் ஐ.நா தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற நிலைபெறுதகு அபிவிருத்திக்கான உயர்மட்ட அரசியல் மன்ற “நிலைபெறுதகுஅபிவிருத்தி இலக்குகளுக்கான மாநாடு – 2023” இல் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க பங்குபற்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Join Our WhatsApp Group