ஆசியக் கிண்ணம் : விற்று தீர்ந்தன டிக்கெட்டுகள் : கவுண்டர்கள் மூடப்பட்டன

23

ஆசிய கிண்ண இறுதி போட்டிக்கான டிக்கெட்டுகளை விற்பனை செய்வதற்காக கொழும்பு, வித்யா மாவத்தை மற்றும் ஆர். பிரேமதாச விளையாட்டு மைதானத்துக்கு (RPIC) அருகில் திறக்கப்பட்ட டிக்கெட் கவுண்டர்கள் மூடப்பட்டுள்ளன.

அனைத்து பார்வையாளர் அரங்குகளுக்கான டிக்கெட்டுகளும் விற்று தீர்ந்துவிட்டதால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

‘கிராண்ட் ஸ்டாண்ட்’ மற்றும் விருந்தோம்பல் டிக்கெட்டுகளுக்கான 100 டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே விற்பனைக்கு உள்ளன, அவை இப்போது சிறப்பு கட்டணத்தில் வழங்கப்படுகின்றன.

விருந்தோம்பல் டிக்கெட்டுகள் மற்றும் கார்ப்பரேட் பெட்டிகளுக்கு, நீங்கள் +94740701572 அல்லது pcb@bookme.pk என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம்.

Join Our WhatsApp Group