2023 க.பொ.த. உயர்தரப் பரீட்சைக்கான கால அட்டவணை

48

2023ம் ஆண்டுக்கான கல்விப் பொதுத்தராதர உயர்தரப் பரீட்சைக்கான நேர அட்டவணையை பரீட்சை திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, இந்த ஆண்டுக்கான பரீட்சை நவம்பர் 27, 2023-ல் தொடங்கி டிசம்பர் 21-ம் திகதி முடிவடையும்.

Also View: Re-Opening of Online Application – G.C.E. A/L Examination 2023

No description available.
No description available.

Join Our WhatsApp Group