களுபோவிட்டியன தேயிலை தொழிற்சாலைக்கு 214 மில்லியன் இலாபம்:COPE வாழ்த்து

29
  • சாதனை ரூ. 2 பில்லியன் வருமானம் , களுபோவிட்டியன தேயிலை தொழிற்சாலை 2022 இல் 2 பில்லியன் ரூபா வருமானத்தை ஈட்டியுள்ளது.

அதே காலகட்டத்தில் வரிக்குப் பிறகு ரூ.214 மில்லியன் நிகர லாபத்தையும் பதிவு செய்ய முடிந்தது. களுபோவிட்டியன தேயிலை தொழிற்சாலை லிமிடெட் அதன் சார்மன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பேராசிரியர்) ரஞ்சித் பண்டாரவின் கீழ் உள்ள பொது நிறுவனங்கள் தொடர்பான குழுவிற்கு (கோப்) அண்மையில் அழைக்கப்பட்ட போது இது தெரியவந்துள்ளது. நிறுவனம் அடைந்துள்ள முன்னேற்றத்திற்கு கோப் தலைவர் வாழ்த்து தெரிவித்தார். மற்ற நிறுவனங்களுக்கு இந்த நிறுவனம் சிறந்த முன்மாதிரி என்றும் அவர் கூறினார்.

குழுவில் உரையாற்றிய களுபோவிட்டியன தேயிலை தொழிற்சாலையின் தலைவர் அமிந்த ரொட்ரிகோ, மாத்தறை, காலி மற்றும் கண்டி மாவட்டங்களில் நான்கு தேயிலை தொழிற்சாலைகள் உள்ளதாகவும், அவை தேயிலை கொழுந்துகளை பெற்றுக்கொள்வது உட்பட பல சவால்களை வெற்றிகரமாக வெற்றிகொண்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார். பொது நிறுவனம் என்ற ரீதியில் தற்போதுள்ள அரசாங்கத்தின் விதிகளை கடைப்பிடித்து நிறுவனம் வெற்றியை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். அரசுக்கு சொந்தமான இந்த நிறுவனம் சிறிய நிறுவனமாக இருந்தாலும் கணக்குகள் மற்றும் நிதி அறிக்கைகள் அடிப்படையில் பெரும் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளதாக கணக்காய்வாளர் நாயகம் தெரிவித்தார். நிறுவனத்தைப் பாராட்டிய அவர், இவ்வாறான முற்போக்கான நிறுவனத்தை சந்தித்து நீண்ட நாட்களாகிவிட்டதாகக் குறிப்பிட்டார். 2013 இல் கோப் வழங்கிய பரிந்துரைகள் தொண்ணூற்றைந்து வீதம் பின்பற்றப்பட்டு பெரும் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கணக்காய்வாளர் நாயகம் சுட்டிக்காட்டினார். உயர் மேலாண்மை திறன் மூலம் அடையப்பட்டது. இரண்டு தணிக்கை கேள்விகளுக்கு மட்டுமே கவனம் செலுத்தப்பட்டது.

Join Our WhatsApp Group