கொழும்பில் வீடுகளுக்கு புதிய பால் வழங்கும் திட்டம் (வீடியோ)

32

தேசிய கால்நடை அபிவிருத்திச் சபை (NLDB) கொழும்பு நகரிலும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளிலும் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் வீடுகளுக்கு புதிய பால் வழங்கும் திட்டம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு, நாரஹேன்பிட்டியில் உள்ள தேசிய கால்நடை அபிவிருத்தி சபையின் வளாகத்தில் இன்று உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Join Our WhatsApp Group