கீரி சம்பா அரிசிக்கு தட்டுப்பாடு

10

ஹட்டன் உள்ளிட்ட பெருந்தோட்ட நகரங்களில் கீரி சம்பா அரிசிக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் உணவக உரிமையாளர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

கீரி சம்பா அரிசிக்கு தட்டுப்பாடு நிலவி வருவதால், கீரி சம்பா அரிசியை இருப்பு வைத்துள்ள சில தொழிலதிபர்கள், கட்டுப்பாட்டு விலையான ரூ.260க்கு மேல், பல்வேறு விலையில், 300 முதல், 325 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்வதாக, உணவக உரிமையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

நாடு, சிவப்பு, சம்பா அரிசி ஆலைகளின் உரிமையாளர்கள் அதிகபட்ச சில்லறை விலைக்கு அருகாமையில் மொத்த விலையில் அரிசியை வெளியிடுவதால் அரிசி விற்பனையில் அதிக சதவீத இலாபம் இல்லை என்று ஹட்டன் மற்றும் பிற தோட்டப் பகுதிகளில் அரிசி விற்கும் விற்பனையாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் மிகக் குறைந்த அளவே கீரி சம்பா அரிசியை மொத்த விலையில் கிலோ 298-300 ரூபாய்க்கு சந்தைக்கு விடுவதால் சந்தையில் கீரி சம்பாவுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

Join Our WhatsApp Group