சுகாதார அமைச்சர் கெஹலியவுக்கு எதிராக புத்தளத்தில் கையெழுத்துப் போராட்டம்

16

சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்லவை அமைச்சுப் பதவியிலிருந்து நீக்குவதற்காக புத்தளத்திலும் கையெழுத்துப் போராட்டம் இடம்பெற்றது.

இதன்போது சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்லவுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணையை முன்வைப்பதற்கு ஆதரவாக பெருமளவான மக்கள் கையெழுத்து ஆவணத்தில் ஒப்பமிட்டனர்.

சுகாதார சேவை பாரியளவில் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதன் காரணமாக தற்போதைய சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்லவுக்கு எதிரான ஆவணத்தில் 10 இலட்சம் கையெழுத்துக்களை பதிவு செய்யும் நிகழ்வு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி கட்சியினரால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

Join Our WhatsApp Group