மருத்துவ நிபுணர்கள் வெளிநாடு செல்வதற்கு தூண்டும் சவால்கள்: மருத்துவ சங்கம் சுட்டிக்காட்டு

41
  • அதிகரிக்கும் பிரச்சனைகளால் மனம் உடைவு
  • நடைமுறைக்கு சாத்தியமற்ற இடமாற்றங்கள்
  • SLMC யின் ஒழுங்காற்று நடைமுறைகள்

மருத்துவ வல்லுநர்கள் இலங்கையை விட்டு வெளியேற வேண்டிய காரணங்களையும் தவறுகளையும் முன்நிலைப்படுத்தி சுகாதார அமைச்சின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளனர்.

வெளிநாட்டுப் பயிற்சிகளை முடித்துக் கொண்டு வெளிநாட்டில் இருந்து திரும்பும் மருத்துவ நிபுணர்கள், இலங்கைக்கு அர்ப்பணிப்புடன் சேவையாற்ற வேண்டும் என்ற தீவிர விருப்பத்தைக் கொண்டிருந்தாலும், தொடர்ச்சியான பிரச்சினைகளால் மனமுடைந்து போவதாக மருத்துவ நிபுணர்களின் சங்கம் (AMS) தெரிவித்துள்ளது.

சுகாதார அமைச்சின் செயலாளருக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில், உள்கட்டமைப்பு, நிர்வாகச் செயல்பாடு மற்றும் வசதிகள் இல்லாமை உள்ளிட்ட பல்வேறு சவால்களை AMS எடுத்துக் காட்டுகிறது. சுகாதார அமைச்சின் சிரேஷ்ட மருத்துவ நிருவாகிகளின் பின்வரும் நிர்வாகத் தவறுகளையும் அவர்கள் சுகாதாரச் செயலாளரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்தனர்.

மருத்துவ நிபுணர்களின் வருடாந்த இடமாற்றங்கள் 2023 இல் தேவையற்ற தாமதம், தொலைதூர மருத்துவமனைகளில் நடைமுறைக்கு மாறான முறையில் பணிபுரியச் சொல்லி இளம் நிபுணர்களை துன்புறுத்துதல், நடைமுறைக்கு மாறான தண்டனை நடவடிக்கைகளை வெளிப்படையாக முன்மொழிதல் மற்றும் SLMC யின் ஒழுக்காற்று உத்தரவுகளை நிறைவேற்ற பயனுள்ள நடவடிக்கைகளை எடுக்காமை. டாக்டர் ரூஹுல் ஹக்கின் வழக்கு.

இந்த பெரிய நிர்வாகத் தவறுகள், நமது நாட்டு மக்களுக்கு உகந்த சுகாதார சேவையை வழங்குவதில் மருத்துவ நிபுணர்களுக்கு பெரும் சிரமங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்று AMS வலியுறுத்தியது.

“மேலும், தற்போதைய அமைப்பில் உள்ள சில மருத்துவ நிர்வாகிகளின் திமிர்த்தனமான மற்றும் தொழில்சார்ந்த நடத்தை, அத்தகைய ஊக்கமளிக்கும் மருத்துவ நிபுணர்களின் வெளிநாட்டுப் பயணத்தைத் தூண்டுகிறது” என்று கடிதம் மேலும் கூறியது.

Join Our WhatsApp Group