ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலையின் துணைவேந்தராக பேராசிரியர் பத்மலால் எம்.மானகே

17

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக சிரேஷ்ட பேராசிரியர் பத்மலால் எம் மானகே, மூன்று வருட காலத்திற்கு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நியமனத்திற்கு முன்னர், பேராசிரியர் மானகே பட்டப்படிப்புப் பீடத்தின் பீடாதிபதியாக பணியாற்றினார். -PMD

With immediate effect, President Ranil Wickremesinghe has appointed Senior Professor Pathmalal M. Manage as the Vice Chancellor of the Sri Jayawardenepura University for a three-year term. Prior to this appointment, Prof. Manage was serving as the Dean of the Faculty of Graduate Studies – PMD

Join Our WhatsApp Group