ஊழல் தடுப்பு சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் திருத்தங்களுடன் நிறைவேற்றம்

56

பல்வேறு தனிநபர்கள், அமைப்புகள் மற்றும் சர்வதேச சமூகம் கூட பரந்த விவாதங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட ஊழல் எதிர்ப்பு மசோதா இறுதியாக 190 திருத்தங்களுடன் பாராளுமன்றத்தில் இன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

விவாதத்தின் குழுநிலை விவாதத்தின் போது ஆளும் கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி ஆகிய இரு தரப்பிலும் 190 திருத்தங்கள் முன்மொழியப்பட்டன. எதிர்க்கட்சிகளால் முன்மொழியப்பட்ட சில திருத்தங்களை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டது, மற்றவை நிராகரிக்கப்பட்டன.

Join Our WhatsApp Group