இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி வீழ்ச்சி : டொலர் அதிகரிப்பு

89

நேற்றைய தினத்தை விட இன்று (ஜூலை 13) இலங்கையில் வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் விகிதம் ரூ. 305.58 முதல் 307.53 ஆகவும் விற்பனை விலையும் ரூ. 320.61 முதல் ரூ 322 வரை.

கொமர்ஷல் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விகிதங்கள் ரூ. 305.83 முதல் ரூ 306.59 மற்றும் ரூ. 319 முறையே .

சம்பத் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் விகிதம் ரூ. 305 முதல் ரூ. 307 ஆக இருந்த நிலையில் விற்பனை விலை ரூ. 320 முதல் ரூ 322 வரை

Join Our WhatsApp Group