புதிய ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டம் சுயாதீன ஆணைக்குழுவை ஸ்தாபிக்க உதவும்

16

புதிய ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டமானது சுயாதீன ஆணைக்குழுவை ஸ்தாபிக்க உதவும். அதனை எதிர்க்க முற்படுவோரை மக்கள் புறக்கணிப்பர் என லஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் பணிப்பாளர் சரத் ஜயமான்ன, ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவினால் தயாரிக்கப்படும் ‘101 கலந்துரையாடலில் தெரிவித்தார். – PMD

Former DG of the Bribery or Corruption Investigation Commission Sarath Jayamanna PC, announced during the ‘101 Katha’ program produced by the PMD that the new anti-corruption act would establish a truly independent commission & any attempts to suppress it would be met with strong resistance from the people – PMD

Join Our WhatsApp Group