75வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி ஞாபகார்த்த நாணயம் வெளியீடு

18

இலங்கையின் 75வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்ட மட்டுப்படுத்தப்பட்ட எண்ணிக்கையிலான (புழக்கத்தில் இல்லாத) ஞாபகார்த்த நாணயம் 09.03.2023 முதல் விற்பனைக்கு விடப்பட உள்ளது.ஒரு நாணயம் ரூ.6,000க்கு விற்பனைக்கு கிடைக்கும். முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை என்ற அடிப்படையில், தனிப்பட்ட அடையாள விவரங்களைப் பெற்று வரம்பிடப்படும். பின்வரும் மத்திய வங்கி விற்பனை நிலையங்களில் ஒரு நபருக்கு ஒரு நாணயத்திற்கு விற்பனை.

Join Our WhatsApp Group