2023 : முதல் 15 நாட்களில் 45,000 க்கும் அதிக சுற்றுலா பயணிகள் இலங்கை வருகை.

10

2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இலங்கைக்கு இதுவரை மொத்தம் 47,353 சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தந்துள்ளதாக இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார சபை (SLTDA) தெரிவித்துள்ளது.

சுற்றுலாப் பயணிகளின் குழு 2023 ஜனவரி 1 முதல் 15 வரை வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.12,064 சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை ரஷ்யாவிலிருந்து வந்ததாக SLTDA தெரிவித்துள்ளது.

இந்தக் காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் இருந்து 5,838 சுற்றுலாப் பயணிகளும், ஜெர்மனியில் இருந்து 3,945 பேரும், ஐக்கிய இராச்சியத்திலிருந்து 3,862 பேரும், பிரான்சிலிருந்து 2,241 சுற்றுலாப் பயணிகளும் வந்துள்ளனர்.

ஜனவரி மாதத்தில் 105,000 சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் என எதிர்பார்ப்பதாக SLTDA மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

Join Our WhatsApp Group