இன்று 28: 2 மணித்தியாலங்களுக்கு மின்வெட்டு

32

இன்று (28) வெள்ளிக்கிழமை மின்வெட்டு அமுல்படுத்துவது தொடர்பான அட்டவணையை இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த வகையில், பி.ப. 3.00 முதல் இரவு 9.00 மணிக்கு இடையில் 2 கட்டங்களில் 2 மணித்தியாலங்களுக்கு மின்வெட்டு அமுல்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கமைய, நாட்டை 20 வலயங்களாக (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L | P,Q,R,S,T,U,V,W) பிரித்து ஒவ்வொரு வலயத்திலும் உள்ள பிரதேசங்களில்,
ஒக்டோபர் 28: 2 கட்டங்களில் 2 மணித்தியாலங்கள்
ABCDEFGHIJKL | PQRSTUVW: 
 – பி.ப. 3.00 – பி.ப. 6.00 இடையில் 1 மணித்தியாலம்
 – பி.ப. 6.00 – பி.ப. 9.00 இடையில் 1 மணித்தியாலம்
மின் வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

போதிய எரிபொருள் இன்மை காரணமாக இலங்கை மின்சார சபையினால் விடுக்கப்பட்டுள்ள வேண்டுகோளுக்கிணங்க இவ்வாறு திட்டமிட்ட மின்வெட்டுக்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக, ஆணைக்குழு (PUCSL) தெரிவித்துள்ளது.

Join Our WhatsApp Group