யாழ் மாவட்ட பண்பாட்டு விழா (படங்கள்)

37

யாழ்ப்பாண மாவட்ட பண்பாட்டு விழா இன்று(21) காலை 9 மணியளவில் யாழ்ப்பாணத்தில் தனியார் மண்டபம் ஒன்றில் நடைபெற்றது.

Join Our WhatsApp Group