டீசல் விலை குறைக்கப்பட்டாலும் பஸ் கட்டணம் குறையாது.

77

டீசல் விலை குறைக்கப்பட்டாலும் பஸ் கட்டணம் குறையாது என தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் நிலான் மிரண்டா தெரிவித்தார்.

பஸ் கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டுமானால் டீசல் லீட்டர் ஒன்றின் விலை 4 வீதம் அல்லது அதற்கு மேல் குறைக்கப்பட வேண்டும் எனவும், 430 ரூபாவாக இருந்த டீசல் லீட்டர் ஒன்றின் விலை 15 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இது 4 வீதத்தை விட குறைவானது எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

Join Our WhatsApp Group