நாடு முழுவதும் முகவர்கள் தேவை.

203

இலங்கையில் பிரபல பயண முகவர் நிறுவனமான YARA GLOBAL (PVT) LTD நிறுவனம் அதன் சேவைகளை நாடு முழுவதும் விஸ்தரிக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இதன் பிரகாரம் பயண முகவர் நிறுவனங்களுக்கும் தனிநபர்களுக்கும் கவர்ச்சிகரமான சலுகைகளை வழங்கும் நடவடிக்கைகளில் இறங்கியுள்ளது.

உங்களுக்கான விமான டிக்கெட் மற்றும் விசாக்களை இந்நிறுவனத்தின் மூலமாக தொடர்ச்சியாக பெற்றுக் கொள்வதுடன் நீங்கள் பெறும் சேவைகளுக்கான கட்டண கழிவுகளையும் பெற்றுக்கொள்ளவும் முடியும்.

YARA GLOBAL (PVT) LTD என்பது மக்கள் மத்தியில் நன்மதிப்பைப் பெற்ற நிறுவனம் ஆகும். முழுக்க முழுக்க வாடிக்கையாளர்களின் நலம் சார்ந்து உத்தரவாத தோடு செயல்படும் இந்த நிறுவனத்தின் பணிகளோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

இணைந்து பணியாற்ற விரும்புபவர்கள் அழையுங்கள்.

0777752707

Join Our WhatsApp Group