கிழக்கு மாகாணத்தின் கல்வித்துறைக்காக இந்தியாவிடமிருந்து மேலும் ஆதரவு!

45

மட்டக்களப்பிலுள்ள கிழக்குப் பல்கலைக்கழகப் பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதம விருந்தினராக கலந்துகொண்டு உரையாற்றிய உயர் ஸ்தானிகர் 100 புலமைப்பரிசில்களை வழங்கும் திட்டத்தை அறிவித்தார்.

Join Our WhatsApp Group